De St. Sleutelclub Kamerik is een ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) dit betekent onder andere dat u giften aan stichting op de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

De missie van de stichting vindt u hier (link naar: over de sleutelclub)
De zakelijke gegevens van de stichting vindt u hier (link naar: contact)
De samenstelling van het bestuur vindt u hier (link naar: bestuur en organisatie)

Alle medewerkers bij de stichting werken op vrijwillige basis. Niemand ontvangt vergoeding voor arbeid of inzet. In 2018 is een nieuw bestuur aangetreden met de volgende doelen voor 2018 en 2019:

• Verdere professionalisering ondersteunende organisatie
• Vinden nieuw clubgebouw voor na 2019
• Zorgen voor een betere structurele financiering
• Extra aandacht voor aantrekken ouderen (zie ouderen) (link naar ouderen)
• 6 nieuwe vrijwilligers
• Meer sleutelaars (jongeren)
• Vrienden werven
• Afronden lang lopende projecten (Ford/DKW/Kawasaki/Pick-up)
• Ontruimen AMI
• Openen LEGO-hoek
• Inventariseren en opschonen voorraden en gereedschap
• Verbeteren huidige activiteiten in plaats van uitbreiden activiteiten

Financieel beleid
De stichting kent de onderstaande inkomsten:
• Structurele subsidie door de gemeente Woerden
• Incidentele ondersteuning op projectbasis door fondsen
• Donaties door ‘Vrienden van de Sleutelclub’
• Opbrengst door de verkoop van door de stichting opgeknapte objecten
• Verhuur van ruimtes binnen het clubgebouw
• Giften

De stichting ontvangt ook materiele giften zoals gebruikte fietsen en oud gereedschap.

Hier onder vindt u onze jaarcijfers:

2014 (PDF)
2015 (PDF)
2016 (PDF)
2017 (PDF)